MCB 6KA mu

Thiết Bị Đóng Cắt - Hager ,Attomat hager dòng cắt 6KA.Sản phẩm chính hãng được sản xuất với công nghệ hiện đại Thông tin liên hệ : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Kỳ Anh Điện thoại: 0365173587 Email: Thietbidienkyanh@gmail.com HOTLINE 24/7: 0365173587 (Mr.Kỳ)

Sắp xếp bởi:


Aptomat 1 pha 10A hager | MU110A Hager
Aptomat 1 pha 10A hager | MU110A Hager

122.360 đ

Aptomat 1 pha 25A hager | MU125 Hager
Aptomat 1 pha 25A hager | MU125 Hager

119.700 đ 108.000đ

Aptomat 3 pha 32A hager | MU332 Hager
Aptomat 3 pha 32A hager | MU332 Hager

576.675 đ 519.000đ

Aptomat 3 pha 50A hager | MU350 Hager
Aptomat 3 pha 50A hager | MU350 Hager

960.975 đ 865.000đ

Aptomat 3 pha 63A hager | MU363 Hager
Aptomat 3 pha 63A hager | MU363 Hager

960.975 đ 865.000đ

Aptomat 2 cực 20A hager | MU220 Hager
Aptomat 2 cực 20A hager | MU220 Hager

372.600 đ 335.000đ

Aptomat 2 cực 25A hager | MU225 Hager
Aptomat 2 cực 25A hager | MU225 Hager

372.600 đ 335.000đ

Aptomat 2 cực 40A hager | MU240 Hager
Aptomat 2 cực 40A hager | MU240 Hager

356.850 đ 321.000đ

Aptomat 2 cực 32A hager | MU232 Hager
Aptomat 2 cực 32A hager | MU232 Hager

372.600 đ 335.000đ

Aptomat 2 cực 50A hager | MU250 Hager
Aptomat 2 cực 50A hager | MU250 Hager

617.850 đ 556.000đ

Aptomat 2 cực 63A hager | MU263 Hager
Aptomat 2 cực 63A hager | MU263 Hager

617.850 đ 556.000đ

Aptomat 1 pha 16A hager 6KA | MU116A Hager
Aptomat 1 pha 16A hager 6KA | MU116A Hager

119.700 đ 108.000đ

Tất cả có 17 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn